FINSK WEBBUTIK
GRATIS FRAKT
VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN
SÄKER SHOPPING

Sekretesspolicy

I denna sekretesspolicy förklarar vi hur Underklädesbutiken Alexsandra (AlexSandra) behandlar personuppgifter för dem som blivit stamkunder, registrerat sig för onlinetjänsten eller prenumererat på nyhetsbrevet. Enligt den allmänna dataskyddsförordningen är den registeransvarige skyldig att informera de registrerade på ett tydligt sätt. Denna beskrivning uppfyller skyldigheten att tillhandahålla information.

1. Registeransvarig:

Underklädesbutiken AlexSandra (FO-nummer 2466815-2)

Koskenparras 5

55100 Imatra

2. Kontaktuppgifter i frågor som rör registret:     

Tuija Ovaska

Koskenparras 5

55100 Imatra

info(at)alexsandra.fi

+358 400 245 244

3. Registrets namn:

Underklädesbutiken AlexSandras kundregister

4. Syfte med behandling av personuppgifter:

AlexSandra samlar in, behandlar och använder den registrerades personuppgifter för följande ändamål:

 • hantering av kundrelationer
 • leverans av produkter
 • upprätthållande av tjänster
 • direktmarknadsföring
 • kundkontakt

Dessutom kan uppgifterna användas för utveckling av tjänster och för statistiska ändamål.

5. Personuppgifter som lagras i registret

Nedan följer information om vilka personuppgifter om de registrerade AlexSandra behandlar och lagrar:

 • Personens kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post)
 • IP-adress
 • Information om inköpta produkter
 • Personens förbud och tillåtelse av direktmarknadsföring

6. Cookies

Vi använder cookies i vår onlinebutik. En cookie är en liten textfil som lagras i en webbläsare i samband med näthandel, vilket gör det möjligt att följa kunderna som besöker webbplatsen för vår onlinebutik (inklusive den så kallade besökaren).

Användningen av cookies underlättar i allmänhet näthandeln och till exempel våra kunders inloggning i onlinebutiken. Utöver detta möjliggör användningen av cookies också sammanställning av olika kombinationsdata över våra kunder i onlinebutiken.

Användningen av cookies är säker och skadar inte användarnas datorer eller filer. Användningen av cookies kan stängas av i webbläsarinställningarna om du så önskar, men att stänga av cookies kan påverka näthandelstjänsternas fulla funktionalitet.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats så användarvänlig som möjligt och för att kunna erbjuda våra kunder information och tjänster som uppfyller deras specifika behov. Med hjälp av cookies installerade av våra partners (t.ex. Facebook, Google Analytics) kan vi analysera besökarnas rörlighet på vår webbplats.

Den information som samlas in via cookies är anonym, men det är möjligt att foga informationen till personuppgifter som mottagits från användaren och använda den för att producera riktad reklam (så kallad retargeting). Retargeting innebär att du kan se produkter som du nyligen har tittat på i vår onlinebutik, eller relaterade produkter, också i annonser på andra webbplatser.

Cookies används för att samla in bland annat följande information:

 • från vilken webbplats kunden kommer till vår onlinebutik och vilka undersidor han/hon besöker i vår onlinebutik
 • besökets längd och tid
 • IP-adress
 • till vilken webbplats kunden kommer att överföras från vår webbplats

Vi följer gällande dataskyddsbestämmelser och använder ändamålsenliga tekniska medel för att upprätthålla våra kunders informationssäkerhet i vår onlinebutik.

7. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter; frågor om användningen av dessa kan riktas till info(at)alexsandra.fi

 • Rätt till inspektion
 • Den registrerade kan kontrollera de personuppgifter vi har lagrat.
 • Rätt till rättelse
 • Den registrerade kan begära rättelse av oriktiga eller ofullständiga uppgifter om honom eller henne.
 • Rätt till motsättning
 • Den registrerade kan motsätta sig behandling av personuppgifter om han eller hon anser att personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Förbud mot direktmarknadsföring
 • Den registrerade har rätt att förbjuda användning av uppgifter för direktmarknadsföring.
 • Rätt till radering
 • Den registrerade har rätt att begära att uppgifterna raderas om behandlingen av uppgifterna inte är nödvändig. Vi behandlar begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller anger en motiverad anledning till varför uppgifterna inte kan raderas.
 • Den registrerade personen kan lämna nyhetsbrevets e-postlista genom att klicka på länken avsluta från e-postlistan i slutet av brevet.
 • Det bör noteras att den registeransvarige kan ha en lagstadgad eller annan rätt att inte radera de begärda uppgifterna. Den registeransvarige är skyldig att spara bokföringshandlingarna i enlighet med den period (10 år) som definieras i bokföringslagen (2 kap 10 §). Bokföringsmaterial kan därför inte raderas innan den bestämda tiden löper ut. 
 • Återkallande av samtycke
 • Om behandlingen av personuppgifter om den registrerade endast grundar sig på samtycke, och inte till exempel på kundrelation eller medlemskap, kan den registrerade återkalla samtycket.
 • Rätt att överklaga
 • Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av omtvistade uppgifter tills ärendet är löst.
 • Den registrerade har rätt att lämna in en överklagan till dataombudsmannen om han eller hon anser att vi bryter mot den dataskyddslagstiftning som gäller vid behandling av personuppgifter. Dataombudsmannens kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

8. Regelenliga informationskällor

AlexSandra samlar in personuppgifter från den registrerade själv när hon/han går med i postlistan, blir stamkund, gör inköp från onlinebutiken eller på annat sätt ger tillstånd att samla in uppgifterna. På vår hemsida samlar vi även in information via cookies.

9. Regelenligt utlämnande av information och de som behandlar personuppgifterna

AlexSandras kundregister upprätthålls som en teknisk post på servern hos tjänsteleverantörerna nedan. Informationssystemet skyddas av adekvata tekniska skydd mot externa dataintrång. Registret används endast av personer vars arbetsbeskrivning inkluderar dess användning. AlexSandra förbinder sig att inte lämna ut kundinformation till andra än företagspartners. Kunden ska iaktta uppmärksamhet och aktsamhet när hon/han använder onlinebutiken. AlexSandra begär inte och lagrar inte kundens: 1. Bankkontaktinformation 2. Kreditkortsuppgifter.

Annat material som innehåller kundernas personuppgifter lagras i låsta utrymmen och används endast av personer vars arbetsbeskrivning inkluderar dess användning.

10. Lagringsperiod för personuppgifter

Som regel behandlas och lagras personuppgifter så länge kundrelationen är i kraft, eller så länge som krävs enligt lag.

 

Produkten har lagts till i kundvagnen
Produkten har lagts till i kundvagnen

Fortsätt till kassan
Sparad kundvagn laddad

[CART NAME]

Fortsätt till kassan
Sparad vagn raderad

[CART NAME]

OK